Cynllun Sgiliau Seiclo Gwynedd

main_cycling.jpgMae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i annog mwy o ddisgyblion i feicio i’r ysgol yn ddiogel. I gefnogi hyn rydym yn rhoi y cyfle  i Blwyddyn 6 gael hyfforddiant Sgiliau Seiclo Lefel 1 a 2.

Amcan y rhaglen i’w datblygu plant yn feicwyr diogel a chyfrifol,a’i helpu i ddeall sut y gallent amddiffyn eu hunain ar y ffordd drwy wisgo helmed a dillad llachar.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Paula Owen

01286 679 439

E bost: paulaowen@gwynedd.llyw.cymru

Dolenni

Corff hyfforddi beicio achrededig

Corff cenedlaethol i feicwyr

Gwybodaeth ar gynllun Bikeability

Yr adnodd hanfodol i bawb sy’n beicio

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.