Cysylltu â ni

Main_Contact.jpgI gysylltu â Chyngor Gwynedd am amrywiaeth o faterion Diogelwch y Ffyrdd dewiswch un o’r opsiynau isod.

Post

Uned Diogelwch Ffyrdd
Trafnidiaeth a Gofal Stryd
Adran Rheoleiddio
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Oriau Agor: Llun i Wener 09:00-17:00 (ac eithrio gwyl y banc)

Gellwch hefyd gysylltu â ni ar e bost.

E-bost :

partneriaethgm@gwynedd.llyw.cymru

I sicrhau bod eich e bost yn cyrraedd y person cywir,dewisiwch y categori sy’n disgrifio natur eich ymholiad orau, o’r rhestr isod.

Gyrrwr cerbyd
Gyrrwr Beic Modur
Kerbcraft
Seiclwr
Cerddwr
Croeswyr Plant Ysgol
Defnyddwyr eraill y Ffyrdd

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.