Defnyddwyr Eraill y Ffyrdd

Main_other_users.jpgCeffylau, Moped, Sgwter Symudedd,cadair olwyn a phwer, a thraffig arall sy’n symud yn araf

Mae llawer o reolau ynghlyn a defnyddwyr eraill y ffyrdd.Mae gwybodaeth am y rhain i’w cael yn y linciau isod

Dolenni

Sgwter Symudedd a Cadair Olwyn a phwer

Ceffylau

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.