Cerddwyr

main_pedestrians.jpgRydym i gyd yn gerddwyr, hyd yn oed os ddim ond cerdded am bellter byr.Fel cerddwyr gallwn fod yn eithaf agored i niwed wrth ymyl neu wrth  groesi ffordd brysur.Mae’n bwysig eich bod yn gwneud yn siwr eich bod yn cael eich gweld gan ddefnyddwyr eraill y ffyrdd.Gwnewch yn siwr eich bod yn edrych ar ôl plant ifanc yn eich gofal wrth ffyrdd prysur.

Dolenni

Elusen genedlaethol sy’n cynrychioli cerddwyr

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.