Gyrwyr

Main_drivers.jpgHyd yn oed os ydych newydd basio eich prawf gyrru  neu wedi bod yn gyrru ers blynyddoedd, dylech bob amser anelu i fod yn yrrwr cydwybodol. Mae gyrru yn weithgaredd dyddiol i lawer o bobl. Yn anffodus mae’n dod gyda risg. Mae’r adran yma yn ceisio rhoi cyngor a gwybodaeth i fod yn yrrwr saff a chyfrifol.

Cyngor i Yrwyr

Cyfrifoldeb y gyrrwr ydy cadw’n ddiogel ar y ffordd yn ogystal â bod yn gyfrifol am ddiogelwch eich cyd deithiwr. Gwnewch yn siwr fod eich car mewn cyflwr da, diogel ac eich bod yn gwybod sut i ragweld gweithred defnyddiwr eraill y ffyrdd.

Fel gyrrwr y cerbyd, eich cyfrifoldeb chwi ydyw morol fod eich car mewn cyflwr digon da i fynd ar y ffordd

Dolenni

Siarad Gyda Gyrrwyr Ifanc