the_bag.jpgYmgyrch Gwrth Ddefnyddio Cyffuriau ac Yfed a Gyrru

Bob blwyddyn mae 3,500 o bobl yn cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau yfed a gyrru, ac mae dros 90,000 o bobl yn cael eu barnu’n euog o yfed a gyrru.

Yr Ystadegau

Mae tuag un ym mhob chwech o’r holl farwolaethau ar y ffordd yn cynnwys gyrwyr sydd dros y terfyn alcohol cyfreithiol.

Mae pobl sy’n gyrru gyda dwywaith y lefel alcohol gyfreithiol gyfredol o leiaf 50 gwaith yn fwy tebygol o fod mewn gwrthdrawiad car angheuol.

Mae yfed a gyrru’n digwydd dros ystod eang o grwpiau oedran ond yn enwedig ymhlith dynion ifainc 17-29 oed  o ran nifer y clwyfedigion a phrofion anadl cadarnhaol yn sgil gwrthdrawiad.

Cynhelir Wythnos o ddigwyddiadau  ar y Maes ynmg Nghaernarfon cyn lansiad ymgyrch yr haf yn erbyn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau

Yn dechrau ar ddydd Llun y 23ain o Fai,bydd aelodau o Bartneriaeth Diogelwch y Ffyrdd Gwynedd yn cydweithio I geisio addysgu’r cyhoedd am beryglon a chanlyniadau gyrru tra byddwch dan ddylanwad Cyffuriau neu alcohol.

Partneriaid yn cynnal digwyddiad addysgol cyn yr Ymgyrch Peidiwch Yfed a Gyrru

Cystadleuaeth Poster – Gwrth Ddefnyddio Cyffuriau neu Yfed a Gyrru

Iechyd a Lles yng Nghefn Gwlad