Ymgyrch Gwisgo Gwregys


Cafodd dros 1,700 o fodurwyr o bob rhan o Gymru eu herlyn am beidio â gwisgo gwregys diogelwch yn ystod ymgyrch aml asiantaeth.

Yn ystod mis Mawrth, fe ymunodd Heddlu Gogledd Cymru â Heddluoedd eraill Cymru i lansio Ymgyrch Gwregysau Diogelwch Cymru Gyfan er mwyn rhybuddio modurwyr a theithwyr eu bod yn peryglu eu bywydau drwy beidio â gwisgo gwregysau diogelwch ac i gyflwyno hysbysiadau cosb benodol i’r rhai hynny a oedd yn penderfynu torri’r gyfraith.

Yn ystod yr ymgyrch a gynhaliwyd am bythefnos mi ddadlennodd swyddogion heddlu gyfanswm o 1,775 o droseddau a oedd yn ymwneud â gwregysau diogelwch, roedd 46 o’r troseddau dros Gymru yn ymwneud â phlant nad oedd yn gwisgo gwregysau diogelwch.
Meddai’r Rhingyll Dros Dro, Mark Jones o Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’n siomedig bod 280 o fodurwyr wedi cael eu dal am beidio â gwisgo gwregys diogelwch yng Ngogledd Cymru yn ystod cyfnod yr ymgyrch.
“Mae unigolion ddwywaith yn fwy tebygol o farw mewn gwrthdrawiad os nad ydynt yn gwisgo gwregys diogelwch. Dim ond eiliad y mae’n ei gymryd i’w glicio i’w le, ond gall beri oes o ôl-effeithiau os na wneir hyn. 

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru strategaeth gadarn o safbwynt gorfodi’r gyfraith mewn perthynas â’r ‘5 angheuol’ - y pum trosedd sy'n achosi'r mwyaf o farwolaethau ac anafiadau ar y ffordd, sef goryrru, gyrru ar ôl yfed/cymryd cyffuriau, gyrru peryglus a di ofal gan gymryd risgiau di angen, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Yn ddiweddar oedd Swyddogion diogelwch ffyrdd Gwynedd a Môn wedi bod yn ymweld ar gyhoedd yn yr archfarchnadoedd i godi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o beidio gwisgo gwregys .  Roedd cwsmeriaid yn cael eu gwahodd i gofrestri eu manylion ar y gwefan yma i hawlio daliwr disg treth yn ymddangos icon yn atgoffa teithwyr i ddefnyddio’r gwregys .
Partneriaeth Gwynedd-Môn yn creu awyrgylch ble mae’r unigolyn yn gallu defnyddio’r ffyrdd yn hyderus, heb ofn marwolaeth, anaf na niwed.

Llun :  Meurig Jones , Heddlu Gogledd Cymru gyda Paula Owen , Swyddog Diogelwch Ffyrdd , Cyngor Gwynedd yn hyrwyddo’r ymgyrch gwregys diogelwch .

Picture_873.jpg