“Wythnos Cerdded i’r Ysgol”

visual_walk_to.gif

Mae Wythnos Cerdded i’r Ysgol yn wythnos llawn gweithgareddau  sydd yn cymeryd lle yn flynyddol pob Mis Mai. Llynedd fe gerddodd dros 1000 o blant i’r ysgol yn hytrach na teithio mewn car.

Rydym yn cynnig adnoddau i helpu ysgolion redeg gweithgareddau hwyliog i godi ymwybyddiaeth am gerdded i’r ysgol.

Dyma rhai syniadau i’ch cael i gerdded .

  1. Pethau i’w gwneud yn ystod Wythnos Cerdded i’r Ysgol
  2. Sialens yr Esgid Aur
  3. Ffeithiau Defnyddiol

walkPosters.jpg

Mae’r adnoddau yma ar gael i’w defnyddio yn ystod Wythnos Cerdded i’r Ysgol. I archebu eich Posteri a tafleni cysylltwch a 

mailto:catrinmairhughes@gwynedd.llyw.cymru

Anfonwch eich lluniau ac erthyglau atom neu hwyrach y gallwn ymuno a chwi ar un o’ch diwrnodau cerdded i’r ysgol.