“Byddwch yn Ddiogel Byclwch y Belt”

seat_belt_close_up.jpgGall Gwregys achub eich bywyd. Mae Ymgyrch yn cael ei rhedeg drwy Gymru gyfan o’r enw  “Byddwch yn Ddiogel Byclwch y Belt” sydd yn atgyfnerthu’r pwysigrwydd o wisgo gwregys, lle bynnag rydych yn eistedd, pob tro byddwch yn mynd i’r cerbyd.

Oeddech chi’n gwybod, mewn gwrthdrawiad, beth bynnag fo’r rheswm, rydych bedair gwaith fwy tebygol o gael eich lladd neu anafu’n ddifrifol, os nad ydych yn gwisgo gwregys.

Mae mwy o fechgyn ifanc o dan 31 nac unrhyw oedran arall yn cael eu hanafu am nad ydynt yn gwisgo gwregys.

Er mwyn eich atgoffa

  1. Gyrwyr a theithwyr  dros 14 oed sy’n gyfrifol drostynt eu hunain, ac mae’n ddeddf bod rhaid gwisgo gwregys. Gyrwyr sy’n gyfrifol am unrhyw un o dan 14 oed.
  2. Mae’n llawn mor bwysig gwisgo gwregys yn gefn y car yn ogystal ag yn y blaen.
  3. Mae plant yn fwy agored i niwed.
  4. Hyd yn oed os ydych wedi eich eithrio o wisgo un, fe allech fod llawn mor agored i niwed. Pe bai damwain.

Mae’r gyfraith yn dweud fod yn rhaid ichwi wisgo gwregys os oes un wedi ei osod, oni bai eich bod wedi eich eithrio.

  1. Mae pobl sydd wedi ei heithrio o wisgo gwregys yn cynnwys:
  2. Berchen ar  dystysgrif eithrio feddygol.

Pobl yn gwneud cludiad lleol( People making local deliveries ( pellter o lai na 50 medr rhwng y cludiant ) mewn cerbyd sydd wedi ei gynllunio i’r pwrpas.

Am gyngor am y gyfraith a deunydd o wregys i bob teithiwr mewn cerbyd gellwch ymweld â  www.thinkroadsafety.gov.uk/advice/seatbelts.htm

Dylai gyrwyr gyda theithwyr sy’n blant wneud yn siwr fod:

  1. Defnyddio Clo diogelwch plentyn (os wedi eu ffitio)
  2. Cadw plant dan reolaeth fel nad ydynt yn mynnu sylw'r gyrrwr.
  3. Ni ddylai  sêt babi sy’n wynebu yn ôl gael ei osod  lle mae sêt sy’n cael ei ddiogelu gan fag aer
  4. Mae manylion llawn o bwy sy’n gyfrifol  o wneud yn siwr fod gwregys yn cael eu gwisgo yn Rheol 99 i yrwyr yn : www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Highwaycode/DG_069855