Llun_criw_Cerdded_ir_Ysgol_-_Ysgol_y_Gorlan.jpg

Ysgol y Gorlan . . . . . .

Dyma lun hyfryd o blant Ysgol Y Gorlan, Tremadog yn cymryd rhan yn Wythnos Cerdded i'r Ysgol. Mae'r ymgyrch yn annog rhieni a phlant i adael y car gartref a chymryd y cyfle i fwynhau’r awyr agored a chadw'n heini trwy gerdded i ac o'r ysgol. Mae'r ymgyrch hefyd yn amlygu materion diogelwch ffyrdd gwahanol a’r manteision o gerdded i'r ysgol.