Morfa_Nefyn.jpg

Ysgol Morfa Nefyn

Yn ddiweddar bu i’r Uned Diogelwch y Ffyrdd, ynghyd â chymeriad Carys Ofalus ymweld â disgyblion Ysgol Morfa Nefyn i drafod amryw o faterion diogelwch y ffyrdd yn ogystal â thrafod y posibilrwydd o'r disgyblion barhau a’u gwaith da o gerdded i'r ysgol. Yn ystod y sesiwn cafodd y disgyblion gyfle i wisgo i fyny fel pobl sy'n gallu eu cynorthwyo gyda chroesi'r ffordd, roedd rhain yn cynnwys Swyddog Heddlu, Swyddog Tân a Swyddog Croesi Plant.