Ysgol Edmwnd Prys, Gellilydan

Yn ddiweddar cymerodd disgyblion Ysgol Edmwnd Prys, Gellilydanran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion 20mya fydd yn cael eu lleoli ar y ffordd fawr pob pen i fynedfa’r ysgol.  Derbyniwyd lluniau o safon uchel iawn, fodd bynnag roedd rhaid i’r Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ddewis enillwyr ac maent yn falch iawn o gyhoeddi mai'r enillwyr oedd Dylan ac Iolo.  Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Edmwnd Prys.jpg
Llun: (O’r chwith i’r dde) Dylan, Iolo a’r Cynghorydd Elfed Roberts