20mya Ger Ysgol Cefn Coch

Mr Glyn.jpg

Llun: Cameron a Cemlyn gyda Mr Rhys Meredydd Glyn (Pennaeth)

Yn dilyn gwelliannau Diogelwch Ffyrdd gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i wella sefyllfa diogelwch ger Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwydd 20mya i’w leoli gerllaw’r ysgol.  Roedd yr holl luniau a dderbyniwyd yn wych, fodd bynnag roedd rhaid i’r Gwasanaeth ddewis enillydd ac maent yn falch iawn o gyhoeddi mai Cameron a Cemlyn enillodd y gystadleuaeth.  Llongyfarchiadau mawr iddynt.