Ysgol Bro Lleu

                 Gwefan2.jpg

                                                             

                Gwefan.jpg

Yn dilyn peth pryderon am ddiogelwch ffyrdd yn yr ardal y tu allan i Ysgol Bro Lleu, Penygroes, mae’r  Cyngor wedi bod yn gweithio efo’r disgyblion er mwyn codi ymwybyddiaeth am amryw o faterion diogelwch ffyrdd.  Cafodd gweithgaredd hefo Heddlu Gogledd Cymru ei drefnu, a chafodd y plant gyfle i fynd allan hefo’r Peiriant “SID” (Speed Indicator Detector), er mwyn mesur cyflymder cerbydau oedd yn mynd heibio’r ysgol