Bro Lleu

Bro Lleu 1

Ysgol Bro Lleu

Yn dilyn cwynion gan Bennaeth yr Ysgol o barcio anystyriol a pheryglus ger Ysgol Bro Lleu, Penygroes, datblygodd Swyddog o Wasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd y Cyngor brosiect diogelwch ar y ffyrdd gyda disgyblion Blwyddyn 6 i fynd i afael a'r broblem a lleihau'r risg i ddisgyblion sy'n mynychu Ysgol Bro Lleu. Fel rhan o'r prosiect cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth creu poster gyda'r nod o annog gyrwyr, gan gynnwys rhieni i beidio â pharcio ar linellau melyn igam ogam yng nghyffiniau'r ysgol.

Mae'n ffaith bod ardal glir yn ardal llawer mwy diogel i groesi'r ffordd. Trwy annog rhieni i beidio â pharcio neu ollwng disgyblion ar y llinellau igam-ogam gwaeth beth yw'r tywydd y maent yn helpu i wneud brîf  fynedfa’r ysgol yn lle mwy diogel.

Roedd y posteri a gyflwynwyd gan y disgyblion i gyd o safon uchel iawn, a wnaeth y beirniadu yn anodd iawn. Fodd bynnag, enillwyr y gystadleuaeth yn y diwedd oedd Anna Houghton a Morgan Williams. Llongyfarchiadau i'r ddau ohonynt!