img_0506.jpg

Ysgol Bro Hedd Wyn

Yn dilyn gwelliannau Diogelwch Ffyrdd gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd i wella sefyllfa diogelwch ger Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd, cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth arlunio i greu arwyddion 20mya fydd yn cael eu lleoli ar y ffordd fawr pob pen i fynedfa’r ysgol.  Roedd beirniadu’r gystadleuaeth yn anodd iawn gan fod y lluniau i gyd o safon uchel.  Wedi ystyriaeth manwl iawn gan feirniaid annibynnol, cyhoeddwyd yr enillwyr, sef Teleri Wyn Hughes a Katie Ball.  Llongyfarchiadau mawr iddynt.