LAWNSIO YMGYRCH YFED/CYMRYD CYFFURIAU CYN GYRRU YN NGWENT

imagesCAV46FP6.jpg
Gyda thymor dathlu’r Nadolig wedi cychwyn, bydd yr Heddlu eleni yn targedu gyrwyr sy’n peryglu eu bywydau eu hunain ac eraill drwy yrru tra o dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.
Heddlu Gwent fydd yn arwain ar yr ymgyrch a fydd yn mynd ymlaen am fis cyfan.

Y flwyddyn ddiwethaf yng Nghymru cymerodd 40,264 o yrwyr ran yn yr ymgyrch gyda 578 yn profi yn bositif neu yn gwrthod/methu cymryd y prawf anadl.

Dywedodd Carmel Napier -  Prif Gwnstabl Heddlu Gwent : “Rydym yn  ymrwymedig  i wneud ein ffyrdd yng Nghymru yn fwy diogel ac yn flynyddol rydym yn codi ymwybyddiaeth o’r perygl o yfed tra dan ddylanwad cyffuriau ac alcohol drwy gynnal ymgyrchoedd fel hyn.
Mae’r neges yn syml OS YDYCH YN YFED, PEIDIWCH A  GYRRU AC OS YDYCH YN GYRRU PEIDIWCH AG YFED - mae môr syml a hynny!”

Bydd swyddogion allan 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos yn cynnal gwiriad proffil uchel yn ymyl y ffordd.Er mai ymgyrch am fis fydd hwn,mae’r ymgyrch i newid agwedd a chynyddu diogelwch ffyrdd a dal troseddwyr yn mynd ymlaen gydol y flwyddyn.
Os oes gennych unrhyw wybodaeth am rywun rydych yn meddwl sy’n yfed dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau ,cysylltwch ar heddlu ar 101.Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: