imagesCAV46FP6.jpg

 

Ymgyrch Gwrth Yfed a Gyrru Nadolig 2014

Maen  hanner can mlynedd ers lansio’r ymgyrch atal yfed a gyrru cyntaf, mae Heddlu Gogledd Cymru heddiw yn lansio eu hymgyrch blynyddol yn erbyn modurwyr sy’n gyrru o dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.

 Arweinir yr ymgyrch eleni gan Heddlu Dyfed Powys a hynny rhwng dydd Llun 1 Rhagfyr 2014 a 1af  Ionawr 2015. Dros y pedair wythnos nesaf bydd miloedd o fodurwyr yn cael eu stopio wrth i dimau o’r pedwar Heddlu - Dyfed Powys, Gogledd Cymru, De Cymru a Gwent, fynd ati i gynnal profion anadl ochr y ffordd mewn amrywiaeth o leoliadau a gwahanol amseroedd ledled y wlad.  
 
Y llynedd, cynhaliwyd 18,159  o brofion anadl yng Ngogledd Cymru gyda 107 o’r rheini yn bositif. Roedd rhai o’r darlleniadau uchaf a gafwyd yn ystod yr ymgyrch y llynedd yn 133, 129 a 124 gyda’r lefel gyfreithiol yn 35 microgram o alcohol ym mhob 100 mililitr o anadl.

Eleni, bydd heddluoedd o bob rhan o’r wlad yn canolbwyntio ar yrru o dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol ac yn gorfodi’r gyfraith ym mhob rhan o’r wlad. Bydd hyn ochr yn ochr ag ymgyrchoedd hysbysebu, cyfryngau cymdeithasol a bydd rhai heddluoedd yn enwi’r gyrwyr hynny y mae gwasanaeth Erlyn y Goron yn penderfynu eu herlyn.

Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing o Uned Plismona’r Ffyrdd yr Heddlu: “Os byddwch yn yfed a gyrru'r Nadolig hwn byddwch yn cynyddu eich siawns o ladd rhywun diniwed, chi eich hun neu’r ddau, a hynny’n sylweddol. Mae mor syml â hynny.

Dywedodd Colin Jones, Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn “ Maen pwysig i gofio bod yr alcohol fyddwch yn mwynhau yn ystod y nos yn gallu aros yn eich sustem am lawer o oriau wedi i chi stopio yfed”.
“Y cyngor fyddai yn rhoi yw os fyddwch yn yfed alcohol yn ystod y gwyliau Nadolig  gwnewch drefniadau sut i fynd adref heb yrru. Peidiwch a chynnig alcohol i rywun rydych yn gwybod bydd yn gyrru a pheidiwch a derbyn lifft gan rywun sydd wedi bod yn yfed alcohol”.
“Dylai pobol hefyd sylweddoli gallant dal fod dros y ffin bore wedyn.  Efallai eich bod yn teimlo yn iawn , ond allwch dal fod gydag alcohol yn eich sustem sydd yn gallu amharu ar eich gyrru”.
Rydym ni ac ein Partneriaid yn benderfynol o wneud ein ffyrdd yn fwy diogel, fydd Swyddogion Diogelwch  Ffyrdd yn ymweld ag ardaloedd allweddol yn Gwynedd a Môn i ddosbarthu cyngor a negeseuon ir cyhoedd am y peryglon a chanlyniadau o yrru o dan effaith alcohol neu gyffuriau “.
“Rydym yn annog y cyhoedd i ffonio 101 os ydynt yn dal gwybodaeth am rywun sydd y tu ôl ir olwyn ar ôl yfed neu cymryd cyffuriau - efallai eich gweithred chi fydd yn achub bywydau”.