Picture_1160.jpg

Ymgyrch Gwrth Yfed a Gyrru Nadolig 2013

Fydd yr Ymgyrch Gwrth Yfed a Gyrru Nadolig sydd yn rhedeg am fis yn cael eu lansio ar y 3ydd o Ragfyr yn Cyffordd Llandudno gan Heddlu Gogledd Cymru.

Fel gweithiwr proffesiynol diogelwch ffyrdd ein neges i yrwyr yw bod y cyfanswm lleiaf o alcohol yn effeithio eich gallu i yrru yn ddiogel, felly yr unig opsiwn diogel yw peidio yfed o gwbwl . 

Fydd yr Ymgyrch yn gweld Swyddogion ar draws Gymru yn arwain gwiriadau o broffil uchel ac yn defnyddio deallusrwydd i adnabod troseddwyr 24 awr y dydd.

Mae'r Ymgyrch Nadolig a Flwyddyn Newydd yn rhan o ymrwymiad yr Heddlu drwy Gymru i newid agweddau am yfed a gyrru, cynyddu diogelwch ffyrdd ac atal troseddwyr drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Colin Jones, Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn “ Maen pwysig i gofio bod yr alcohol fyddwch yn mwynhau yn ystod y nos yn gallu aros yn eich sustem am lawer o oriau wedi i chi stopio yfed”.

“Y cyngor fyddai yn rhoi yw os fyddwch yn yfed alcohol yn ystod y gwyliau Nadolig  gwnewch drefniadau sut i fynd adref heb yrru. Peidiwch a chynnig alcohol i rywun rydych yn gwybod bydd yn gyrru a pheidiwch a derbyn lifft gan rywun sydd wedi bod yn yfed alcohol”. 

“Dylai pobol hefyd sylweddoli gallant dal fod dros y ffin bore wedyn.  Efallai eich bod yn teimlo yn iawn , ond allwch dal fod gydag alcohol yn eich sustem sydd yn gallu amharu ar eich gyrru”.

Rydym ni ac ein Partneriaid yn benderfynol o wneud ein ffyrdd yn fwy diogel, fydd Swyddogion Diogelwch  Ffyrdd yn ymweld ag ardaloedd allweddol yn Gwynedd a Môn i ddosbarthu cyngor a negeseuon ir cyhoedd am y peryglon a chanlyniadau o yrru o dan effaith alcohol neu gyffuriau “.

“Rydym yn annog y cyhoedd i ffonio 101 os ydynt yn dal gwybodaeth am rywun sydd y tu ôl ir olwyn ar ôl yfed neu cymryd cyffuriau - efallai eich gweithred chi fydd yn achub bywydau”.

Mae Swyddogion Diogelwch Ffyrdd wedi bod yn brysur yn dosbarthu matiau cwrw a phosteri mewn tafarnau, clybiau ac adeiladau cyhoeddus yn y ddwy Sir.

Yn y llun mae Keith William Jones, tafarnwr Pant Yr Ardd, Tregarth, sydd yn cefnogi’r ymgyrch drwy ddefnyddio’r matiau cwrw ac ymddangos y posteri yn y Pant. Dywedodd Mr Jones “dyma fy Nadolig cyntaf fel tafarnwr, rwy’n annog fy oll cwsmeriaid i drefnu sut i fynd adref o flaen llaw er mwyn sicrhau Nadolig Llawen iddyn nhw ei hunain, eu teulu, ffrindiau a'r gymuned yn gyfanrwydd.