YFan_2015.jpg

Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru Haf 2015

Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd a Môn wedi bod yn codi ymwybyddiaeth o’r Ymgyrch Atal Yfed a Gyrru`r Haf drwy hyrwyddo diogelwch ar y ffyrdd ymysg gyrwyr ifanc ar gampws Coleg Menai yn y ddwy sir.
Aethpwyd â “Fan” Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a gefnogwyd gan staff Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Paul Jones a Paul Williams i’r colegau ym mis Mai i godi ymwybyddiaeth o’r Ymgyrch ynghyd â Subaru Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru a oedd yn egluro’r prawf cyffuriau a roddir ar ochr y ffordd ac sydd wedi bod yn cael ei orfodi ers mis Mawrth 2015.
Mae pecyn clyweled yn cynnwys cyfrifiadur aml-gyfrwng diffiniad uchel wedi cael ei osod yn y cerbyd, “Y Fan”,  fel y gall myfyrwyr gael profiad gyrru cogio tra’n gwisgo ‘gogls cwrw’ er mwyn efelychu yfed a gyrru a’r modd y mae eu sylw’n cael ei dynnu pan maent yn defnyddio ffôn symudol neu’n chwarae cerddoriaeth uchel.
Defnyddir y system gyfryngol hon fel pecyn i ymgysylltu gyda gyrwyr ifanc sydd wedyn yn cael gweld amrediad o adnoddau clyweled a fydd yn codi eu hymwybyddiaeth mewn perthynas â risgiau yfed a gyrru a gyrru mewn modd anghymdeithasol.
Roedd y 5 ‘Neges Angheuol’ yn cynnwys gwregysau diogelwch, gyrru ar ôl yfed a chymryd cyffuriau, gyrru’n ddi-ofal, ffonau symudol a chyflymder.
Eglurodd  Cwnstabl Raymond Williams o uned plismona fyrdd  y prawf cyffuriau newydd ar ochr y ffordd a dygodd sylw at y peryglon os bydd gyrwyr a theithwyr yn cymryd cyffuriau a’r gosb a roddir o’ch cael yn euog.
Roedd ymgynghorwyr diogelwch y ffyrdd wrth law yn hyrwyddo Pass Plus Cymru ac yn ateb unrhyw gwestiynau a oedd gan y myfyrwyr ar y diwrnod.