image_17.jpeg

Wythnos Cerdded i'r Ysgol

Er gwaethaf y tywydd bu bws gerdded Ysgol y Garnedd Bangor yn brysur iawn yn ystod yr wythnos Cerdded i’r ysgol 19eg i’r 23ain o Fai.

Cafodd y bws gerdded oedd yn cychwyn ei daith ger Ysgol Uwchradd Tryfan ei drefnu gan y Cynghorydd Elin Walker Jones a bu Paula Owen Swyddog diogelwch ffyrdd, disgyblion Ysgol Tryfan Bangor a llawer o rieni’r plant yn helpu ac yn cerdded gyda’r disgyblion.

Bu i’r plant dderbyn sticer am gerdded a hefyd gwybodaeth am y manteision o gerdded a chadw’n heini ac iach.

Braf oedd gweld gymaint o ddisgyblion yn cymryd rhan.