Wedi pasio eich prawf gyrru?  Dyma'r newyddion da...

L plates.jpg

Beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig (os ydych chi rhwng 17-25 oed ac yn byw yng Ngwynedd neu Mon ). Ymunwch mewn un o’r gweithdai Pass Plus Cymru isod drwy gysylltu gyda -

 Dydd Mercher 10fed o Fai 2017 - Plas Arthur, Llangefni 18:00 - 20:30

 Dydd Iau 18fed o Fai 2017 - Gorsaf Dân, Porthmadog 18:30 – 21:00

…a does dim prawf!

Dyma sut mae’n gweithio…

Byddwch yn canolbwyntio ar:

• Fynd ar y draffordd

• Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon

• Mynd o gwmpas yn y nos

• Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur

• Gyrru ar ffyrdd gwledig

• Meddwl ymlaen – yn union fel y gwnewch chi nawr

Beth gewch chi o hyn?

• Sgiliau gyrru gwell

• Mwy o obaith o yswiriant is 

• Llai o gyfle o gael gwrthdrawiad neu anafu’ch hun, ffrindiau a phobl eraill

 Eich cyfrifoldeb chi yw eich gyrru – cymerwch gamau i ddod yn yrrwr gwell. Gallai Pass Plus Cymru fod yn ddelfrydol i chi. Mae’n gwrs gyrru uwch byr, wedi’i arwain gan arbenigwr, wedi’i gynllunio i bobl ifanc ddatblygu technegau’r ffordd ac i ehangu profiad. Drwy gynyddu’ch sgiliau gyrru, eich gwybodaeth a’ch ymwybyddiaeth o beryglon, gallwch chi gwtogi ar y perygl o fod mewn gwrthdrawiad a chael eich helpu i gael disgownt sylweddol gan lawer o gwmnïau yswiriant. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma  http://www.dragondriver.com/ppcindex.htm