l_plates.png

Wedi pasio eich prawf gyrru?  Dyma'r newyddion da...

 

…beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau
a syniadau gyrru am £20 yn unig (os ydych chi rhwng
17-25 oed ac yn byw yng Ngwynedd neu Môn).

Ymunwch mewn un o’r gweithdai isod drwy gysylltu gyda roseanne.allsopp@mac-hq.co.uk


Gorffennaf  - Dydd Iau 30ain o Orffennaf 2015 - Orsaf Dân, Caernarfon 18:30 - 21:00


Awst – Dydd Iau 20fed o Orffennaf 2015  –  Orsaf Dân, Porthmadog 18:30 – 21:00


Medi - Dydd Iau 17 o Fedi 2015 – Orsaf Dân, Pwllheli 18:30 – 21:00


Hydref - Dydd Iau 29ain o  Hydref  2015 - Orsaf Dân, Caernarfon 18:30 - 21:00


Tachwedd - Dydd Iau 19eg o  Dachwedd 2015 - Orsaf Dân, Porthmadog 18:30 - 21:00

…a does dim prawf!


Dyma sut mae’n gweithio...


Byddwch yn canolbwyntio ar:
• Fynd ar y draffordd
• Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
• Mynd o gwmpas yn y nos
• Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
• Gyrru ar ffyrdd gwledig
• Meddwl ymlaen – yn union fel y gwnewch chi nawr
Beth gewch chi o hyn?
• Sgiliau gyrru gwell
• Mwy o obaith o yswiriant is *
• Llai o gyfle o gael damwain neu anafu’ch hun, ffrindiau a phobl eraill
Ein print mân
Eich cyfrifoldeb chi yw gyrru - cymerwch gamau i ddod yn yrrwr gwell fyth.
Gallai Pass Plus Cymru fod yn ddelfrydol i chi. Mae’n gwrs gyrru uwch byr, wedi’i arwain gan arbenigwr, sydd wedi’i gynllunio i bobl ifanc ddatblygu technegau’r ffordd ac i ehangu profiad. Rhoddir cymorth gan Lywodraeth Cymru.
*Drwy gynyddu’ch sgiliau gyrru, eich gwybodaeth a’ch ymwybyddiaeth o beryglon, gallwch chi gwtogi ar y perygl o fod mewn gwrthdrawiad a chael eich helpu i gael disgownt sylweddol gan lawer o gwmnïau yswiriant.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma  http://www.dragondriver.com/ppcindex.htm