IMG_2041-Edit.jpg

A hithau’n Wythnos Diogelwch Ffyrdd Cenedlaethol, mae tîm diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd wedi lansio cynllun ‘Gyrwyr Hyn’ yn Lyfrgell Bangor.

Fel rhan o’r ymgyrch, mae’r uned Diogelwch Ffyrdd yn hybu’r hyfforddiant sydd ar gael yn rhad ac am ddim i yrwyr hyn 65+. Cefnogir y cynllun gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Paula Owen, Swyddog Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r cynllun yn gyfle i unigolion fynd allan gyda hyfforddwr gyrru cymwys yn eu car eu hunain am daith fer, ar ffyrdd cyfarwydd, er mwyn cael awgrymiadau a chyngor ar sut i aros yn ddiogel wrth y llyw. Bydd hyn yn help i drigolion hyn gael cadw’r anibynniaeth maent yn gael drwy yrru car. Fel rhan o’r lansiad yn Llyfrgell Bangor, roedd cyfle hefyd i holi am newidiadau yn y gyfraith a beth sydd raid ei wneud i fod yn yrrwr diogel.”

Ychwanegodd Y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Diogelwch y Ffordd:

“Mae’n debyg fod ymchwil diweddar yn dangos fod perfformiad gyrru yn lleihau wrth i ni heneiddio, serch hynny nid yw’r dirywiad yn amlwg pob tro. Wrth gynnal cynlluniau fel rhain, mae’n sicrhau bod cyfle ymarferol i bobl hyn wella eu sgiliau rhoi mwy o hyder iddynt ar y lôn.” 

Bydd swyddogion diogelwch ffordd Cyngor Gwynedd yng Nghanolfan Arddio Fron Goch ddydd Mercher, 25 Tachwedd rhwng 10am a 2pm yn hybu’r fenter a bydd cyfle i unrhyw un sydd gan ddiddordeb fynd yno i sgwrsio gyda nhw.

Gallwch  gysylltu i drefnu asesiad drwy ffonio 01286 679 901 , llenwi eich manylion a phostio’r bonyn ymlaen neu e-bostio Partneriaethgm@gwynedd.gov.uk

LLUN: Robert Eifion Davies o Fethesda sydd wedi manteisio ar y cyfle i gael asesiad gyrru. Hefyd yn y llun y Cynghorydd Dafydd Meurig Aelod Cabinet ar gyfer Trafnidiaeth a Paula Owen Swyddog diogelwch ffyrdd Cyngor Gwynedd.