untitled.png

Teithio Llesol

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus, mae Cyngor Gwynedd wedi cynhyrchu adroddiad i Lywodraeth Cymru yn amlygu casgliadau'r ymgynghoriad, datganiad o'r llwybrau yng Ngwynedd a fethodd yr archwiliad a chopi o fapiau'r llwybrau presennol.
Am ragor o wybodaeth cliciwch yr isod

www.gwynedd.gov.uk/cy/Cyngor/Dweud-eich-dweud/Teithio-llesol.aspx