Picture_1175.jpg

Tedi

Lansiwyd y chweched Cystadleuaeth Amlgyfrwng Gymru gyfan yn fis Medi 2013 gyda sialens i oll ysgolion Cymru, colegau a chlybiau ieuenctid i ddyfeisio, perfformio a recordio cyflwyniad amlgyfrwng gyda neges wrth yfed a gyrru mewn pryd i’r Nadolig.

Roedd cyfranogwr yn cael eu hannog i ddefnyddio amrywiaeth o enre: ffilm, cerddoriaeth, barddoniaeth, animeiddiad neu Pwer Point .  Am eu cryn ymdrechion   dewiswyd pedwar enillwyr rhanbarthol gan feirniaid i dderbyn gwobr o £500.

Llynedd  derbyniodd cyflwyniad Coleg Menai , Ynys Môn  canmoliaeth uchel gan y beirniaid.
Eleni mae’r Myfyrwyr yw’r enillwyr Rhanbarthol Gogledd Cymru diolch i’w cyflwyniad
“ Teddy Bear “.  Mae’r fideo yn pwysleisio canlyniadau o yfed a gyrru, nid yn unig i’r gyrrwr ond i’r teithwyr a defnyddwyr ffordd eraill hefyd.

Mae myfyrwyr Cyfryngau Astudiaeth o Coleg Menai Llangefni , sef  Shaun Thomas, Jo Connor, Aaron Williams, Natasha Nightingale a Daniel Rotheram wedi llwyddo i ennill y wobr Rhanbarthol o £500 a chyfraniad o £200 tuag at offer i’r coleg gan Tîm Diogelwch ffyrdd Cyngor Ynys Môn.

Roeddent wedi ysgrifennu, perfformio a recordio cyflwyniad amlgyfrwng  yn amlygu peryglon a chanlyniadau gyrru o dan effaith alcohol neu gyffuriau.