Targedu’r rhai hynny sy’n gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol

mobile.jpg

Mae’r pedwar heddlu yng Nghymru, dan arweinyddiaeth Heddlu Gwent ar y cyd â Diogelwch Ffyrdd Cymru, yn lansio ymgyrch sy’n targedu modurwyr sy’n defnyddio ffonau symudol wrth yrru.

Bydd yr ymgyrch yn cychwyn ddydd Llun, Tachwedd y 7fed hyd at ddydd Sul, Tachwedd yr 20fed ac mae’n erfyn ar ddefnyddwyr y ffordd i ‘gadw eu llygaid ar y ffordd’ ac i beidio â gadael i’w ffonau symudol ennyn eu sylw.

Meddai’r Prif Arolygydd Darren Wareing, o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Mae’n hawdd i sylw hyd yn oed y gyrrwr mwyaf cymwys neu brofiadol gael ei dynnu oddi ar y ffordd - gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad arwain at ganlyniadau difrifol. Mae ffonau symudol yn rhan allweddol o fywyd modern ac rydym hyd yn oed yn gweld gyrwyr yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol, darllen eu e-byst neu’n mynd ar y we wrth yrru. Dylai gyrwyr fod yn ymwybodol y gall hyn fod yr un mor beryglus a golygu’r un gosb.

“Mae ein neges yn glir, cadwch eich llygaid ar y ffordd. Gall diffyg canolbwyntio tra rydych yn gyrru arwain at ganlyniadau difrifol a dyna pam bydd swyddogion o’r pedwar heddlu yng Nghymru yn patrolio’r ffyrdd er mwyn targedu’r rhai hynny sy’n peryglu bywydau pobl eraill.”

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gyrru cerbyd yn golygu bod angen gwneud mwy nag un peth ar yr un pryd a dylai unrhyw beth y tu hwnt i hynny aros nes bod y person wedi parcio eu car neu tan y bydd eu taith wedi dod i ben.”

“Mae ymgyrchoedd fel hyn yn dangos ymrwymiad partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru i daclo’r broblem hon ac fe wnawn barhau i gydweithio er mwyn trosglwyddo’r neges  bod angen diffodd y ffôn cyn cychwyn y car.”