Diwrnod_gwobrwyo_2.jpg

Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd

Dyma lun rhai o Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd Ysgol gyda Dona Direidi yn brynhawn Gwobrwyo Ysgolion Môn .  Cynhaliwyd y diwrnod cyn gwyliau’r haf, cyfle ydoedd i ddathlu gwaith pedwar prosiect cyfarwydd  ar yr Ynys, sef: Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd Ysgol (Uned Diogelwch y Ffyrdd Cyngor  Sir  Ynys Môn,) Ysgolion Bike It (Sustrans), Ysgolion  Masnach Deg ac Ysgolion Eco.  Yn ystod y prynhawn cafwyd  cyfle i fwynhau pedwar cyflwyniad gwahanol gan blant yr Ynys.  Yn cynrychioli Diogelwch y Ffyrdd oedd plant Ysgol Y Parc, Caergybi  a chafwyd cyflwyniad difir am gerdded, beicio a sgwterau yn ddiogel.  Ar ddiwedd y cyflwyniad cafodd y  Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd Ysgol fedal am eu gwaith caled ac ymroddiad i’r prosiect ac yna buon yn mwynhau canu gyda Donna Direidi a bwyta cacen oedd wedi ei pharatoi gyda cynhwysion masnach deg.