main_motorbikes.jpg

Sul y Tadau, Dydd Sul 16eg o Fehefin.

Oes gen eich Tad feic modur? Ydi o yn mwynhau ei ddefnyddio? Ydych yn meddwl  gall ei sgiliau cael eu gwella ? .

 Beth am felly archebu lle iddo ar weithdy Beicio Diogel * am ddim sy’n cael eu cynnal yn Orsaf Dân Porthmadog Sul y Tadau .
Mae Beicio Diogel yn brosiect sy’n cael ei arwain gan yr heddlu ar draws y Deyrnas Unedig, gyda’r brif nod o leihau’r nifer o feicwyr sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd.
 
Wedi eu hariannu gan Bartneriaethau Gogledd Cymru a Partneriaeth Diogelwch Fyrdd Gwynedd-Môn , mae’r gweithdai, sy’n cael eu cynnal mewn gwahanol fannau gan gynnwys Porthmadog , yn cynnig cyngor ymarferol am ddiogelwch ar y ffyrdd drwy roi gwybodaeth a sgiliau i feicwyr i’w helpu i gadw’n ddiogel.
Bydd rhan o’r bore yn cael ei dreulio yn y dosbarth ac wedi hynny bydd taith ymarferol bleserus o tua 60 milltir ar hyd ffyrdd Gogledd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri.
Os hoffech archebu lle i’ch Tad ar y gweithdy Beicio Diogel  *am ddim ewch i wefan Beicio Diogel neu cysylltwch â’r llinell archebu drwy ffonio 08444 151206 neu e-bostiwch info@bikesafeadmin.co.uk . Cyntaf  i’r felin .
Nodyn :
* yn amodol i £10 ffi weinyddol