Sgiliau Seiclo

Mae hyfforddwyr Sgiliau Seiclo Cyngor Gwynedd wedi cymryd mantais ar y tywydd braf rydym wedi gael ar ôl gwyliau’r Haf.Maent wedi bod allan yn ysgolion y sir yn hyfforddi’r plant mewn sgiliau all eu cadw’n ddiogel ar y ffyrdd.Dyma gip o’r hyn y mae’r plant yn ddysgu ..