CYNGOR GWYNEDD YN CYFLWYNO SESIYNAU RHEOLI CAR I BOBL IFANC

Picture_1195.jpg

Mae Cyngor Gwynedd eisoes yn cynnig sesiynau Pass Plus Cymru sy'n gwrs byr gyrru uwch sy’n cael ei arwain gan arbenigwyr ar gyfer pobl ifanc rhwng 17 -25 oed, sydd wedi pasio eu prawf gyrru.

Bydd cyfle i bobl ifanc ehangu eu profiad a datblygu technegau gyrru megis gyrru yn y nos, ar y draffordd, dreifio ar lonydd gwledig neu drefi prysur.

Fel mesur pellach i achub bywydau, mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno sesiwn rheoli car ar sail “y cyntaf i’r felin” i ganran o bobl ifanc sy'n cwblhau Pass Plus Cymru. 

Meddai Rhian Williams, Rheolwr Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd, ac aelod o’r Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd:

“Mae’r cynllun Pass Plus yn ffordd dda iawn i bobl ifanc wella eu medrau gyrru ac i fod yn llai tebygol o gael eu hanafu, neu anafu eu cyd-deithwyr a defnyddwyr ffordd eraill, mewn damwain.

“Yn anffodus gyrwyr ifanc yw’r mwyaf tebygol o fod mewn damwain ffordd ac mae unrhyw beth allwn ei wneud i atal hyn yn newyddion da iawn.” 

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Amgylchedd: “Mae’n wych gweld cyfleoedd fel hyn yn cael eu cynnig i bobl ifanc o fewn y sir. Gall y technegau y maent yn eu dysgu ar y cwrs yma achub bywydau ar y ffyrdd.

“Bydd hefyd yn gymorth ariannol iddynt drwy ostwng pris yswiriant car, a all fod yn gostus iawn i yrwyr newydd.”

Bydd y sesiwn rheoli car yn rhedeg am gyfnod o 2 awr a bydd yn cynnig amrywiaeth o brofiadau i'r unigolyn, a fydd yn cynnwys:

• Crynodeb theori yn y dosbarth • Hyfforddiant cychwynnol ag asesu gyrru • Hyfforddiant rheoli ceir • Esboniad am y system brêc ABS, arddangosiadau a phrofi.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Thîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd ar 01286 679414.