Picture_1195.jpg

Gyrwyr ifanc yn dysgu am reoli car

Gyda’r holl dywydd gwlyb dros y misoedd diwethaf, roedd cwrs gyrru diweddar o fudd mawr i yrwyr ifanc o ardal Meirionnydd.

Roedd y cwrs a ddarparwyd yn rhad ac am ddim gan Bartneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn mewn ymgynghoriad gyda hyfforddwr rheoli ceir Malcolm Hamilton yn cynnig arweiniad a phrofiad arbennig i yrwyr ifanc a dibrofiad.

Cafodd y gyrwyr ifanc gyfle i ymarfer gyrru mewn amgylchiadau anffafriol ar y cwrs ym maes awyr Llanbedr. Roedd yn gyfle iddynt ddatblygu sgiliau a fydd o gymorth i’w cadw’n ddiogel ar y ffyrdd yn arbennig felly o ran paratoi ar gyfer tywydd anwadal, megis eira a rhew.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Braf gweld ein pobl ifanc yn gallu elwa ar gwrs ymarefrol fel hyn – diolch iddynt am gymryd y diddordeb i wella eu sgiliau gyrru. Mae gyrru mewn tywydd gaeafol neu gwlyb yn gallu arwain at ddamweiniau ar y ffyrdd, felly bydd profiad ac arweiniad gan hyfforddwr profiadol yn sicr o fudd mawr iddynt.”

Roedd y cwrs yn rhoi cyfle i’r bobl ifanc ymarfer yn defnyddio dyfais rheolydd car – dyfais unigryw sy’n caniatáu i yrwyr gael profiad o sut mae brecio a rheoli’r car mewn tywydd gwlyb a gaeafol. Mae’r dyfais yn golygu nad yw olwynion yn colli eu gafael ar y ffordd a bod.

Cafodd y gyrwyr ifanc gyfle i geisio rheoli’r cerbyd dan wahanol amgylchiadau lle roedd y car yn colli ei afael ar y lôn. Dyma’r ffordd orau i ddysgu sut i reoli sgid oherwydd mae’n cael ei wneud mewn amgylchedd diogel a dan reolaeth.

 

Llun: Gari Wyn Rucigaliano o ardal Blaenau Ffestiniog, Jonathon a Jack Newbould o Lanbedr a gwblhaodd yr hyfforddiant yn ddiweddar.