Rainbows_Pwllheli.jpg

Rainbows Pwllheli

Mae Rainbows Pwllheli wedi bod yn gweithio’n galed i ennill ei bathodyn diogelwch Ffyrdd.
Bu rhaid iddynt wneud amryw o weithgareddau i brofi eu bod yn gwybod sut i ymddwyn ger ffyrdd prysur a'u bod yn gwybod Rheolau’r Groes Werdd.  I orffen dyluniodd pawb boster i fynd adra i’w rhieni gyda neges diogelwch y ffyrdd arno .
Rwy’n si?r eu bod  yn haeddu cael gwisgo ei  bathodyn diogelwch ffyrdd ar eu ffedog goch bellach.