Drama diogelwch yn Ysgolion Gwynedd
Wedi ei ysbrydoli gan ddilyniant o  ddigwyddiadau gwir mae’r ddrama ynglŷn a tri ffrind, Drew, Jen a   Lloyd. Ffarmwr yw Drew sy’n breuddwydio am fod yn berchen ar ei fferm ei hun. Mae Jen yn ferch ifanc sy’n anelu yn uchel yn ei gyrfa, ond yn anhapus yn ei gwaith, tra mae Lloyd yn  hyderus a mentrus mewn byd busnes ac wedi dechrau gwneud ei farc.

Cymerwch  gip ar y ffilm i gael blas ar beth brofodd disgyblion yn Ysgolion Gwynedd.........