Deadly_Impacts.jpg

Pum Ffactor Angheuol

Cafodd dros 200 o fyfyrwyr yng Ngholeg Menai Llangefni gyfle i ddysgu gwersi gwerthfawr am ddiogelwch y ffordd pan gafwyd cyflwyniad gan Sioe Deithiol Deadly impacts ar safle’r Coleg.
 
Cafwyd cyflwyniad graffig iawn gan y Parafeddyg Dermot O'Leary ac Arweinydd Tîm Diogelwch Cymunedol y Gwasanaeth Tân Sharon Bouckley a chafodd rhai o’r myfyrwyr gyfle i ryngweithio yn ystod rhai o'r arddangosiadau.
 
Roedd y Pum Ffactor Angheuol, alcohol, cyflymder, gwregysau diogelwch, ffonau symudol a gyrru diofal i gyd wedi eu hamlygu fel prif achosion damweiniau a marwolaethau ymysg gyrwyr ifanc ac fe’u hysbyswyd hefyd am yr Ymgyrch yn Erbyn Gyrru ac Yfed a gynhelir dros y Nadolig.
 
Yn y ffotograff mae Ian Wilkie yn cael ei rwymo ar fwrdd asgwrn cefn yn ystod arddangosiad o sut y mae'r gwasanaethau argyfwng yn tynnu dioddefwr o gerbyd sydd wedi ei ddifrodi mewn damwain.