pokeman go.png
Rhybudd gan yr Heddlu am ‘Pokémon Go’

Mae’r Heddlu yn rhybuddio unigolion sy’n chwarae ‘Pokémon Go’ – y gêm ar-lein boblogaidd ddiweddaraf, i fod yn wyliadwrus o’r hyn sydd o’u cwmpas tra maent yn chwarae’r gêm.  

Nod y gêm ydi cerdded o amgylch eich cymdogaeth yn ceisio dod o hyd i gymeriadau Pokémon drwy ddefnyddio camera eich ffôn clyfar.  Mae delweddau yn cael eu gosod dros y ‘byd real’ ar sgrin eich ffôn.  Yna gall pobl ‘ddal’ y cymeriad Pokémon a’u hychwanegu at eu casgliad.

Hoffai’r Heddlu roi’r cyngor canlynol i unigolion sy’n chwarae’r gêm:

• Canolbwyntiwch ar y peryglon sydd o’ch cwmpas a byddwch yn ofalus pan fyddwch yn croesi’r ffordd – peidiwch â dim ond canolbwyntio ar eich dyfais

• Peidiwch â rhoi eich hun mewn perygl.  Peidiwch â chael eich temtio i ddefnyddio’ch ffôn mewn llefydd prysur neu’n rhywle lle nad oes llawer o olau oherwydd gallwch fod yn darged i ladron

• Peidiwch byth â chwarae’r gêm wrth yrru

• Peidiwch â thresbasu ar dir preifat.

Meddai Uwcharolygydd Jane Banham, Pennaeth Diogelwch Cymunedol yn Heddlu Gogledd Cymru: “Gyda’r ysgolion yn cau am wyliau’r haf bydd yna nifer o blant yn manteisio ar y cyfle i chwarae’r gêm. 

“Rydym yn gofyn i chwaraewyr ddefnyddio synnwyr cyffredin wrth chwarae’r gêm ac i wneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o’r hyn sydd o’u cwmpas.  

"Dylai plant sicrhau eu bod yn dweud wrth eu rhieni lle maent yn mynd pan maent yn chwarae’r gêm a dylai rhieni siarad â’u plant am y risgiau cysylltiedig.” 

Gallwch gael mwy o gyngor ar aros yn ddiogel ar-lein wrth chwarae’r gêm drwy fynd i  www.getsafeonline.org