Penblwydd Hapus Croeswyr Plant Ysgol

Picture_884.jpg

Cynghorydd Sion Jones, Paula Owen, Ffion Haf Jones a Malcolm Fox

Dathlwyd pen blwydd y gwasanaeth Croeswyr Plant Ysgol yn 60 oed fis Ebrill eleni.
I goffau’r achlysur ac i amlygu'r pwysigrwydd o groesi gyda Chroeswr/wraig Plant Ysgol bu i Ddiogelwch Ffyrdd Cymru wahodd disgyblion ysgolion cynradd Cymru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio poster.  
Roedd gwobr ar gael i un enillydd ymhob ardal Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol rhodd gan gwmni Bristol Oilskins Ltd
Enillydd ardal rhanbarth Gogledd Cymru oedd Ffion Haf Jones disgybl yn Ysgol Bethel, Caernarfon, Gwynedd.
Dywedodd yr aelod lleol Cynghorydd Sion Jones “Roedd yn bleser i mi gael gweld fod disgyblion Ysgol Bethel wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth yma. Un o fy mhrif amcanion yw sicrhau diogelwch ar strydoedd Bethel ac mae rôl person lolipop yn bwysig oherwydd mae’n cyfrannu at ddiogelwch y disgyblion ar eu taith i ac adref o’r ysgol.”