Pass Plus

L plates.jpg

Beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig (os ydych chi rhwng 17-25 oed ac yn byw yng Ngwynedd ). Ymunwch mewn un o’r gweithdai Pass Plus Cymru isod drwy gysylltu gyda

  Shirley Williams 01286 679414

 Dydd Mercher 25ain o Hydref 2017 - Gorsaf Dân Porthmadog

 Dydd Iau 26ain o Hydref 2017 - Prifysgol Bangor

 Dydd Iau 16eg o Dachwedd 2017 - Prifysgol Bangor

 Dydd llun 20fed o Dachwedd 2017 - Gorsaf Dân Caernarfon

Dydd Llun 4ydd o Ragfyr 2017- Prifysgol Bangor

Dydd Iau 14eg o Ragfyr 2017 -  Gorsaf Dân Pwllheli

Dydd Mercher 17eg o Ionawr 2018 - Gorsaf Dân Porthmadog

Dydd Iau 22ain o Chwefror 2018 - Gorsaf Dân Caernarfon

Dydd Iau 22ain o Fawrth 2018 - Gorsaf Dân Pwllheli

…a does dim prawf!

Dyma sut mae’n gweithio…

Byddwch yn canolbwyntio ar:

• Fynd ar y draffordd

• Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon

• Mynd o gwmpas yn y nos

• Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur

• Gyrru ar ffyrdd gwledig

• Meddwl ymlaen – yn union fel y gwnewch chi nawr

Beth gewch chi o hyn?

• Sgiliau gyrru gwell

• Mwy o obaith o yswiriant is

• Llai o gyfle o gael gwrthdrawiad neu anafu’ch hun, ffrindiau a phobl eraill

 Eich cyfrifoldeb chi yw eich gyrru – cymerwch gamau i ddod yn yrrwr gwell. Gallai Pass Plus Cymru fod yn ddelfrydol i chi. Mae’n gwrs gyrru uwch byr, wedi’i arwain gan arbenigwr, wedi’i gynllunio i bobl ifanc ddatblygu technegau’r ffordd ac i ehangu profiad. Drwy gynyddu’ch sgiliau gyrru, eich gwybodaeth a’ch ymwybyddiaeth o beryglon, gallwch chi gwtogi ar y perygl o fod mewn gwrthdrawiad a chael eich helpu i gael disgownt sylweddol gan lawer o gwmnïau yswiriant.