Pass Plus Cymru

Mae ystadegau yn dangos fod pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed yn fwy tebygol o gael eu lladd mewn gwrthdrawiadau ar y lôn na phobl o unrhyw oedran arall. Felly gyda’r gobaith o gwtogi ar y nifer sydd yn cael gwrthdrawiad a lleihau'r nifer o bobl ifanc sydd yn cael eu lladd mae Cyngor Gwynedd a Cyngor Ynys Môn yn cynnig talu canran uchel o’r gost i unrhyw yrrwr ifanc o Wynedd a Môn sydd newydd lwyddo yn eu prawf gyrru i fynychu cwrs Pass Plus Cymru.
Mae cwrs Pass Plus Cymru wedi’i arwain gan arbenigwr yn rhoi cyfle i yrwyr ifanc ddatblygu technegau’r ffordd ac i ehangu profiad. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar yrru ar draffordd, gyrru yn y nos ac ymdopi a threfi a dinasoedd prysur yn ogystal â gyrru ar ffyrdd y wlad. Am fwy o fanylion ymwelwch â www.dragondriver.com