Tryfan_pass_plus_2.jpg

Pass Plus Cymru

Mae ystadegau yn dangos fod pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed yn fwy tebygol o gael eu lladd mewn gwrthdrawiadau ar y lôn na phobl o unrhyw oedran arall. Felly er mwyn helpu uned diogelwch y ffyrdd Cyngor Gwynedd gyda’u hymdrechion i arbed bywydau'r bobl ifanc yma bu Paula Owen Swyddog diogelwch ffyrdd y Cyngor yn ymweld â blynyddoedd 12 a 13 Ysgolion Uwchradd y Sir yn ddiweddar yn hybu Pass Plus Cymru. Mae cwrs Pass Plus Cymru wedi’i arwain gan arbenigwr yn rhoi cyfle i yrwyr ifanc ddatblygu technegau’r ffordd ac i ehangu profiad. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar yrru ar draffordd, gyrru yn y nos ac ymdopi a threfi a dinasoedd prysur yn ogystal â gyrru ar ffyrdd y wlad.
Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig talu canran uchel o’r gost i unrhyw yrrwr ifanc o Wynedd sydd newydd lwyddo yn eu prawf gyrru i fynychu cwrs Pass Plus Cymru gyda’r gobaith o gwtogi'r nifer sydd yn ymglymedig a gwrthdrawiadau.