Mwy o Ysgol Bro Lleu

   Gwefan3.jpg

   Gwefan4.jpg

   Gwefan5.jpg

   Gwefan6.jpg

Fel mesur ychwanegol i ddiogelu’r plant, cymerodd disgyblion ieuengaf (Cyfnod Allweddol 1) rhan yn y sesiynau Sach Stori a Kerbcraft, tra roedd disgyblion hŷn (Cyfnod Allweddol 2) yn cymryd rhan mewn cwis diogelwch ffyrdd.  Dyma luniau’r timau enillodd.  Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw!