photo_3.JPG

Menter Seiclo Diogel

Yn ddiweddar mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd-Môn wedi lansio menter seiclo diogel  sydd wedi  ei anelu tuag at seiclwyr a gyrwyr .  Neges allweddol yr ymgyrch yw annog seiclwyr i fod yn llawer mwy gweledol ar y ffyrdd ac i godi ymwybyddiaeth  gyrwyr o’r pwysigrwydd o adael i seiclwyr cael gofod o beth bynnag 1.5 metr pan maent yn eu pasio .

Mae seiclwyr brwd o’r ddwy Sir yn hybu’r ymgyrch yma drwy wisgo gillets llachar sydd yn arddangos y neges diogelwch ffyrdd hanfodol 1.5 metr pan maent allan yn seiclo o gwmpas ffyrdd  Gogledd Cymru a thu hwnt .

Yn y llun uchod o’r chwith i'r dde mae Wayne Owen , Alun Williams a Gary Ellis aelodau Clwb Egni oedd wedi ymweld a Ffrainc i ddilyn y Tour de France yn ddiweddar .  Dywedodd Alun Williams “ydw i a fy nghyd-seiclwyr yn cefnogi’r ymgyrch 1.5 metr, o brofiad  rydym wedi cael llawer iawn o ddigwyddiadau  peryglus lle mae cerbydau yn ein pasio yn agos iawn .  Amryw o weithiau  mae fy nghyd-seiclwyr wedi cael eu anafu, yn dilyn hyn arhosiad mewn ysbyty achos bod gyrwyr yn  anwybyddu ein hawliau ni ar y ffyrdd “.

Os oes gennych ddiddordeb mewn hyrwyddo’r ymgyrch  drwy ymddangos y sticer 1.5 metr ar ffenest gefn eich cerbyd cliciwch ar yr icon uchod .