Newry_1.jpg

Meithrinfa Newry, Caergybi

Credai staff Meithrinfa Newry bod o’n bwysig dysgu'r plant am beryglon y lon a sut i groesi’n ddiogel o oedran cynnar.   Bydd y staff yn aml yn mynd a’r plant am dro yn y dref a byddant yn defnyddio pob cyfle i ddysgu’r plant am sut i gadw’n ddiogel wrth y lon. Yn y lluniau mae rhai o’r plant cyn oed ysgol yn cymryd rhan mewn sesiwn Diogelwch y Ffyrdd darparwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn.