Picture_1118.jpg

Lansio ymgyrch Cardiau CRASH Beiciau Modur yng Ngwynedd

Carwyn Rees Hughes efo'i Gerdyn CRASH
Mae reidwyr beiciau modur yng Ngwynedd yn cael eu hannog i gario cardiau gyda gwybodaeth a allai achub eu bywyd mewn damwain.

Mae tîm Diogelwch Ffyrdd Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth gydag aelodau o Ddiogelwch Ffyrdd Cymru i hybu’r ymgyrch hwn, gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Ambiwlans GIG Cymru.

Crëwyd y cardiau hyn gan y Clwb Beiciau Modur Ambiwlans cenedlaethol (AMC), a enillodd wobr Ffederasiwn Internationale de Motorcyclisme Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer y cynllun yn 2012.

Mae’r cardiau yn cynnwys y mnemonig CRASH, a ddilynai set debyg o gwestiynau a ddefnyddir gan ganolfannau rheoli gwasanaeth ambiwlans. Ar yr ochr arall mae yna wagle i lenwi gwybodaeth feddygol, yn ogystal â lle i restru'r enw a rhif ffôn cyswllt perthynas.

Dywedodd Dr Paul Hughes, Cyfarwyddwr Meddygol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru:

“Gallai gwneud rhywbeth mor syml a chario cerdyn CRASH yn eich helmed, ein galluogi ni fel gwasanaeth i wneud penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch y driniaeth sydd ei angen wedi gwrthdrawiad neu ddamwain beiciau modur.

“Bydd y cardiau CRASH yn darparu ein staff â gwybodaeth glinigol hanfodol i wella'r gofal y gallwn ei ddarparu i feicwyr modur ar draws Cymru. Mae’n bwysig iawn cofio, bod tynnu helmed reidiwr beic modur ar ôl damwain yn dasg arbenigol y dylid ond ei wneud gan griwiau ambiwlans neu bersonél hyfforddedig arall."

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddiogelwch ffordd:

“Mae’n hanfodol bwysig ein bod yn gwneud bob dim posibl i sicrhau'r gofal gorau, a chyflymaf posibl, i rai sydd wedi bod mewn damwain ffordd. Drwy gario gwybodaeth  bwysig ar eich cardyn CRASH, bydd reidwyr beiciau modur yn arbed amser gwerthfawr mewn achos anffodus o ddamwain.”

Mae Carwyn Rees Hughes o Gaernarfon yn reidiwr beic modur profiadol iawn, ac yn defnyddio’r Cerdyn CRASH. Dywedodd:

“Dw i’n meddwl fod yr ymgyrch Cardaiu CRASH yn syniad gwych. Pe byddwn i’n digwydd cael damwain fydd gan y Paramedics fynediad i’m holl wybodaeth angenrheidiol yn y fan a’r lle drwy edrych ar fy ngherdyn CRASH sydd du mewn i’m helmed. Gobeithio na fydd byth gofyn i mi ddefnyddio’r cerdyn.”

Mae cardiau CRASH ar gael am ddim o siopau beiciau modur lleol yng Ngwynedd gan gynnwys Dragon Motorcycles Y Felinheli, Bill Smith’s Motors Bangor a Café Eric Jones yn Nhremadog.

Er mwyn archebu pecyn ac am fwy o wybodaeth ewch i www.ambulancemotorcycleclub.co.uk neu cysylltwch â thîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd ar 01286 679901 neu ewch i www.ambulancemotorcycleclub.co.uk.