Lansiad Beic Modur

_Diogelwch_Fersiwn_gwe.jpg

Mae’r ymgyrch  i wneud ffyrdd rhanbarth  Partneriaeth Diogelwch ffyrdd Gwynedd Môn wedi derbyn hwb yn ddiweddar drwy gael defnyddio beic modur  .  Mae’r Bartneriaeth yn gweithio’n agos gyda grwpiau o feicwyr modur i hyrwyddo cynlluniau diogelwch, er enghraifft trwy gynnal gweithdai Beicio Diogel a thrwy siarad gyda beicwyr modur i’w hatgoffa o’r camau syml y gallan nhw eu cymryd i wneud eu teithiau’n fwy diogel .  I’r perwyl hwn, mae beic modur wedi cael ei fenthyg i’r bartneriaeth gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, a fydd yn cael ei ddefnyddio yn y digwyddiadau hyn ac wrth drafod gyda’r gymuned feicio modur.

Dywedodd Terry Williams, Rheolwr Diogelwch Cymunedol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru:“Mae beicwyr modur ymysg y rhai sy’n wynebu’r risg uchaf fel defnyddwyr ffyrdd, ac rydan ni’n parhau i weld enghreifftiau dychrynllyd o fywydau’n cael eu torri’n drychinebus o fyr oherwydd diffyg profiad a chymryd risgiau. Mi fydd defnydd da’n cael ei wneud o’r beic modur ac mi fydd yn arf delfrydol wrth inni drafod efo grwpiau o feicwyr modur a theithwyr eraill sy’n agored i niwed.”