Kerbcraft Ysgol Waunfawr

 

Mae Delyth  sy'n rhiant yn Ysgol Waunfawr wrth ei bodd yn helpu gyda'r Cwrs Kerbcraft. Mae'n gwrs sy'n dysgu sgiliau i blant o dan 7 sut i groesi'r ffordd yn ddiogel. Dylai plant yr oed yma fod yng nghwmni oedolyn pob amser wrth groesi'r ffordd, ond wrth ddysgu'r sgiliau yn yr oed yma mae yn eu gwneud yn ymwybodol o'r peryglon sydd o'u cwmpas ar y ffyrdd wrth iddynt dyfu a dod yn fwy annibynnol.