Picture_1191.jpg

Gyrwyr Ifanc

I gyd fynd ar ymgyrch gorfodaeth Gymru gyfan fydd yn rhedeg am wythnos yn cychwyn 3ydd o Chwefror fydd Heddlu Gogledd Cymru yn targedu gyrwyr ifanc cynhaliwyd digwyddiadau diogelwch ffyrdd yng Ngholegau lleol. Mae Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd Gwynedd Môn wedi llogi gwasanaeth Andy Grove a Kenny McDonald o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyda’i adnodd arloesol diogelwch ffyrdd sef fan rhyngweithiol.

Mae'r fan wedi ei rhannu yn ddau, maer brif ran yn troi mewn i sinema lle mae yna gyfweliad diogelwch fyrdd yn cael ei gyflwyno ac mae tu cefn ir fan yn cynnwys efelychydd gyrru.

Yn ddiweddar gafodd Myfyrwyr Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli and Coleg Menai Llangefni gyfle i fynychu cyflwyniad yn y fan yn ogystal â chael cyfle i ddefnyddio’r efelychydd gyrru. Oedd y ddau weithgaredd yn  cyfeirio at faterion gorfodaeth:

Gwrthdyniad –  dyfeisiau symudol, adloniant yn y car, gwrthdyniadau allanol.
Alcohol / cyffuriau - gyrwyr a theithwyr
Ymddygiad gyrru peryglus / esgeulus – hefyd yn cyfeirio at ymddygiad gwrthgymdeithasol
Goryrru
Cydymffurfio a gwregys diogelwch

Oedd Swyddogion Diogelwch Ffyrdd wrth law i hyrwyddo’r ymgyrch gorfodaeth Gymru gyfan gyda chyn yrwyr a gyrwyr ifanc ac i drafod unrhyw faterion eraill diogelwch ffyrdd.