images.jpg

Gyrwyr: Gofal plant yn chwarae achos bod y clociau yn mynd ymlaen

Fydd yr  haf Prydeinig yn cychwyn yn swyddogol penwythnos yma gyda’r clociau mynd ymlaen awr am 1.00yb Dydd Sul 30ain o Fawrth.
Fel bydd y wlad yn paratoi am y gwanwyn a gwyliau Pasg yn dod fyny, rydym yn atgoffa gyrwyr i gymryd mwy o bwyll nac arfer ar y ffyrdd fel bydd plant yn cychwyn bod  allan yn chwarae gyda’r nos.
Rydym yn cynghori  gyrwyr i:
• Fod yn ymwybodol o blant yn defnyddio’r ffyrdd fel cerddwyr a seiclwyr.
• Edrych allan am blant yn megis croesi rhwng dwy gar.
• Edrych allan am blant yn chwarae o gwmpas parciau a gofodau agored a chofio bod maent yn cael eu gwrthdynnu yn hawdd iawn.
Ac annog rhieni i:
• Atgoffa eu plant i roi sylw llawn i'r ffyrdd.
• Sicrhau eu bod yn dewis safleoedd diogel i chwarae - nid ar y ffyrdd.
• Sicrhau bod eu plant yn gyfarwydd gyda’r daith byddent yn cymryd a'r safleoedd diogel i groesi.
• Sicrhau bod eu plant yn gwisgo helmed seiclo a dillad gloyw a golau.