belt_pic.jpg

Gwisgwch wregys – ac arbedwch fywyd

Mae’r heddlu ar draws Cymru wedi gwneud adduned i daclo modurwyr a theithwyr sydd ddim yn gwisgo gwregys diogelwch fel rhan o Ymgyrch Gwregysau Cymru Gyfan sy’n cychwyn heddiw (dydd Llun, Mawrth 7fed).

Mae swyddogion yn lledaenu’r neges y gall ‘gwisgo gwregys arbed bywyd’ ac fe fyddant yn cadw llygad ar y ffyrdd am y rhai sy’n anwybyddu’r gyfraith.

Mae wythnos gyntaf yr ymgyrch yn cyd-fynd ag ymgyrch debyg sy’n cael ei chynnal ar draws Ewrop gan TISPOL, y rhwydwaith plismona’r ffyrdd Ewropeaidd.

Meddai Alun Davies, Arolygydd dros dro Uned Plismona’r Ffyrdd: “Bydd modurwyr a’r rhai sy’n teithio gyda nhw sydd ddim yn gwisgo gwregys yn cael eu targedu yn ystod yr ymgyrch bythefnos o hyd.

“Mae rhai yn dal i beidio gwisgo gwregys diogelwch ar ffyrdd Gogledd Cymru ac mae’n siomedig gweld bod pobl yn parhau i ddewis peryglu eu bywyd eu hunan a bywydau pobl eraill.

“Mae peidio gwisgo gwregys diogelwch hefyd yn un o’r  5 Trosedd Angheuol ac mae gennym strategaeth lem i ran gorfodi’r gyfraith mewn perthynas â’r troseddau hyn. Rydym wedi ymrwymo i helpu i leihau’r nifer o bobl sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd drwy dargedu pobl a lleoliadau risg uchel ar yr un pryd â gorfodi’r gyfraith o ran y 5 Trosedd Angheuol.

“Mae’r risg y byddwch yn cael eich anafu’n ddifrifol neu’ch lladd yn cynyddu os byddwch yn penderfynu cyflawni un o’r 5 Angheuol ac rwyf eisiau i bobl fod yn ymwybodol o effeithiau trychinebus hyn a gwneud y penderfyniad  i beidio â chymryd unrhyw risg.” 

Yn ystod ymgyrch 2015 cafodd 1,257 o bobl ar draws Cymru eu stopio gan yr heddlu am beidio a gwisgo gwregys. Roedd 140 yng Ngogledd Cymru, 360 yn ardal Heddlu De Cymru, 41 yng Ngwent a 724 yn ardal Heddlu Dyfed Powys.

Gellir rhoi dirwy o hyd at £100 i yrwyr a theithwyr am beidio gwisgo gwregys diogelwch. Cyfrifoldeb y gyrrwr yw unrhyw blentyn dan 14 oed sydd ddim yn gwisgo gwregys a gellir dirwyo’r gyrrwr.

Meddai Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: “Mae gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio’r gwregysau priodol ar gyfer plant yn rhan allweddol o ddiogelwch ar y ffyrdd. Mae unrhyw un sy’n anwybyddu’r gyfraith yn cymryd risg enfawr ac o bosib, risg angheuol. Mae partneriaid yn Diogelwch Ffyrdd Cymru yn parhau i addysgu ac annog y cyhoedd i wrando ac rydym yn cefnogi’r heddlu gyda’r ymgyrch holl bwysig hon.”

Fe ychwanegodd Arolygydd Davies: “Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau fod pawb sy’n cael eu cario yn y cerbyd yn gwisgo gwregys felly plîs sicrhewch fod pawb yn ddiogel.

“Mae yna dystiolaeth i brofi bod pobl yn llai tebygol o wisgo gwregysau diogelwch pan fydd y daith yn un fer neu’n gyfarwydd - mae hyn yn eu rhoi mewn perygl difrifol o ddioddef anaf mewn gwrthdrawiad. 

“Ein nod yw arbed bywydau ac atal teuluoedd rhag gorfod delio â chanlyniad gwrthdrawiad lle nad oedd rhywun yn gwisgo gwregys.”