Gwersi diogelwch ffyrdd i blant ysgol

Baladeulyn.jpg

Daeth ymwelydd arbennig i Ysgol Baladeulyn, Nantlle ag Ysgol Thalysarn yn ddiweddar i helpu i’r plant ddysgu am ddielwch ffordd. Cafodd plant Blwyddyn 1 a 2 gyfle i gwrdd â’r cymeriad hoffus Carys Ofalus a chael eu gwobrwyo efo tystysgrif a bag lliwgar am gwblhau’r cynllun Kerbcraft. Dywedodd Shirley Wyn Williams o Wasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad Cyngor Gwynedd: “Cynllun diogelwch y ffyrdd cenedlaethol yw Kerbcraft sy'n anelu at ddysgu disgyblion 5-7 oed sut i groesi'r ffordd yn ddiogel ac i gynorthwyo plant ifanc i wneud y penderfyniadau cywir wrth iddynt integreiddio â thraffig.

“Roeddem yn falch iawn o fedru trefnu i Carys Ofalus gael ymweld â’r ysgolion a chawsom groeso cynnes gan y plant a’r athrawon.”

Mae'r cynllun Kerbcraft yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gwynedd a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.